A Csornai premontrei prépostság levéltára

Fond-és állagjegyzék

Törzsszám Cím Évkör Dobozok sorszáma Mennyisége Fm
I. Prépostsági levéltár
1. Archivum vetus 1535-1906 1-32. 32 3,84
2. Appendix ad archivum vetus 1578-1858 1-12. 12 1,44
3. Préposti hivatal iratai 1798-1950     7,12
Iktatott iratok 1884-1941 1-18., 7 köt., 11 füz. 18, 7, 11 4,00
Iktatókönyvek 1905-1941 +134. 1 0,12
Iktatatlan iratok XIX-XX. sz. 1-3. 3 0,36
Postakönyvek 1857-1936 +133. 1 0,12
Reponenda XX. sz. 1-5. 5 0,60
Káptalani jegyzőkönyvek, anyakönyvek, stb. 1856-1922 +1-3. 3 0,36
+Préposti levelezés táviratok, gratulációk (Simonffy Jenő), 1942-1943. 1942-43 +4 1 0,12
+Püspöki körlevelek 1931-1950 +5. 1 0,12
+Gyászjelentések 1925-1941. (áttenni a VII. 5-be!) 1925-1941 +6. 1 0,12
+Csornai rendházfőnöki iratok 1854-1944 +15-17. 3 0,24
+Keszthelyi rendházra vonatkozó iratok 1798-1928 +17-18. 1 0,12
+Szombathelyi rendházra vonatkozó iratok 1817-1934 +19-23. 5 0,60
+Türjei rendház számadásai 1893-1903 +24. 1 0,12
Vegyes rendházfőnöki iratok 1893-1934 +25. 1 0,12
4. Perjeli hivatal iratai 1907-1947 1-3. 3 0,36
5. Gazdasági levéltár 1767-1943     12,84
+Gazdasági iratok 1767-1943 +26-129. 104 12,48
Szili dézsma 1808-1847 1-2. 2 0,24
[+Pannonhalmi uradalmi számadások] 1932-36 +135. 1 0.12
6. Úriszéki iratok 1573-1842 0,48
7. A prépostság levéltárára vonatkozó iratok 1728-1937 0,24
+Levéltári lajstromok 1728-1937 +131-132. 2 0,24
III. Intézmények
1. A szombathelyi gimnázium iratai 1776-1937     0,20?
+Tanárok minősítési lapjai 1937 +3/d 1  
V. Szerzetesek
1. Rendtagok hagyatékai 1833-1944 1-26. 26 3,12
VI. Világiak / laici (discipuli)
1. Fusz Ernő, Friedsam Vilmos és társaik ügye. (másolat) 1951
VII. Gyűjtemények XVIII-XX. sz.     1,68
1. Kézirattár XVIII-XX. sz. 1-13. 1,56 1,56
+Régi kötetek a-b, f-g. 1720-1883 +12-14. 2 0,24
+Régi kötetek c-e 1776-1808 +12/c-13/e 1  
(Az Appendix 7. doboza volt!) 1 0,12
2. Diplomatikai levéltár 1078-1527 1-6. 6 0,72
3. Térképtár 1787-1907 63 db=4 theca   63 db
4. (?) Tervtár (Ez még nincs megírva!) XVIII-XX. sz. 150 db   150 db
  +Térképek, tervrajzok vegyes gyűjteménye (Ez nem tévedés?) 1876-1943 +91   91 db
5. (?) (Gyászjelentések; az I.3-ból áthozott +6-os doboz és kiegészítései) (még nincs megírva!) (XX. sz.) ???? db   ???? db
6. (?) (Fényképek -- személyi fondba nem sorolható ~) (Ez még nincs megírva!) (XX. sz.) ???? db   ???? db