Back to Top

APÁTSÁGI KÖNYVTÁR

Az 1802. évi alapítású Csornai Premontrei Apátság Könyvtára igen jelentős gyűjtemény volt. Különösen jelentős volt a Miscellanea-gyűjtemény, amelyet egy antikvárius 1905-ben eredetileg az OSZK-nak ajánlott fel, de az OSZK - borsos ára miatt - nem tudta megvásárolni. A feloszlatott rendházba 1950. augusztusában a helyi tanács költözött be. Bár a hivatalos álláspont szerint a könyvtárat azonnal lepecsételték, mégis hamarosan kerültek elő könyvek – rendőrségi nyomozás során – a korábban megdézsmált gyűjteményből. A központi kiküldöttek 1952-ben válogatták át az akkor kb. 40.000 kötetre becsült állományt, amelynek nagy része a földön hevert. Az egykori könyvtár katalógusa – amely 1952-ben még megvolt – sajnos a mai napig nem került elő. A premontrei rend 1992-ben kapta vissza a Prépostság épületét. Miután a korábban itt elhelyezett városi könyvtár elköltözött, 1995-ben kezdték el az épület három szobájában „a” premontrei könyvtár újraépítését. A könyvtár alapját megmaradt állomány-töredék jelentette, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár Fölöspéldány Központjából visszakapott anyag, ehhez járult az elhunyt rendtársak hagyatéka.


Kutathatóság: egyenlőre nem kutatható, az 1952-ben szétdúlt könyvtár helyreállítása folyamatban van.


Az állomány jellege és feltártsága: Az állomány vegyes, 170 polcfolyóméter

Az OSZK Fölöspéldány Központjából az 1950-ben elkobzott könyvekből visszakapott anyag 41 polc-folyóméter


Szolgáltatások: egyenlőre zárt gyűjtemény

Mai gyűjtőkör: teológia és segédtudományai, filozófia, művelődéstörténet, társadalomtudományok, szépirodalom válogatva, minden premontrei vonatkozású anyag.


Postacímünk: H-9300 Csorna, Soproni út 65.;  Tel.: +36 96 261 518;  Email: premontrei @ gmail.com